Europe Asia STEM Collaboration
Graduate Science Technology Engineering Mathematics

VỀ DỰ ÁN EASTEM

Hợp tác Á – Âu để tăng cường giáo dục STEM

Một dự án nâng cao năng lực của ERASMUS+ với mục tiêu nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành stem thông qua việc đảm bảo sinh viên có được các kỹ năng cần thiết để làm việc.

EASTEM là một nền tảng trao đổi giữa các trường đại học châu Âu và Đông Nam Á về giáo dục STEM theo hướng lấy người học làm trung tâm. Mục đích của dự án là nhằm phát triển năng lực của giảng viên qua đó thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp và nhà trường.

green stone

What is EASTEM about? Check out this short video to find out!

EASTEM puzzle

  Sự kiện mới nhất trong dự án EASTEM  

photo-1454165804606-c3d57bc86b40
green stone
EASTEM puzzle

  STEM LÀ GÌ?  

STEM education

STEM là một thuật từ viết tắt của Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics). Giáo dục STEM là một lĩnh vực đào tạo liên ngành cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm gắn liền với thực hành cho sinh viên bằng cách kích thích tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng hợp tác trong công việc.

EASTEM puzzle

  THÀNH VIÊN  

EASTEM puzzle

CÁC MỤC TIÊU CủA DỰ ÁN EASTEM  

training

Tập huấn cho giảng viên

Tăng cường việc áp dụng các phương pháp giảng dạy theo mô hình lấy người học làm trung tâm nhằm giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn đối với môi trường lao động.

Connect

Thiết lập các trung tâm STEM

Các trung tâm xuất sắc STEM sẽ giúp duy trì các hoạt động tập huấn giảng viên và kết nối nhà trường với các trường trung học và doanh nghiệp địa phương.

Integrating

Cải tiến chương trình đào tạo

Tích hợp các năng lực nghề nghiệp và các yêu cầu của doanh nghiệp vào chương trình đào tạo để phù hợp với những thay đổi trong thực tế.

EASTEM puzzle

Liên hệ chúng tôi  

Muốn biết thêm và góp ý về dự án?

Liên hệ chúng tôi

 

Miriam Tardell

Điều phối viên dự án EASTEM
Trường đại học Uppsala – Ban Quốc tế 

E-mail: EastemProject

Close Menu